• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Kancelaria Notarialna prowadzona jest przez Wojciecha Nowaka - notariusza z Krosna.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Wszelkie czynności notarialnie dokonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Notariusz bądź pracownicy Kancelarii udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności, wysokości taksy notarialnej oraz wysokości koniecznych opłat i podatków.

Przed umawianym terminem dokonania czynności prosimy o kontakt z Kancelarią: poprzez rozmowę ze strony internetowej on-line, telefonicznie bądź osobiście.