• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Projekt aktu notarialnego to dokument (wydruk) w którym zawarto wszelkie konieczne elementy treści umowy (ewentualnie posiadający braki w postaci luk odnośnie informacji nie przekazanych do kancelarii notarialnej).

Strona może przykładowo potrzebować takiego projektu aby przedstawić go pozostałym stronom czynności notarialnej mającej się odbyć w przyszłości, co znacznie ułatwi stronom porozumienie się co do wszystkich elementów umowy we wcześniejszym terminie niż dzień podpisania umowy.