• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2004 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 147, poz. 1547.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42, Nr 42, poz. 386, Nr 54, poz. 535, Nr 116, poz. 1203 i Nr 123, poz. 1291.

Przypisy:

1) § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

2) § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

3) § 6 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

4) § 6 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

5) § 6 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

6) § 6 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

7) § 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2005 r. (Dz.U.05.11.83) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2005 r.

8) § 8 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

9) § 8 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

10) § 8 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

11) § 8 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

12) § 8 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

13) § 9 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

14) § 9 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

15) § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

16) § 13 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.

17) § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 września 2007 r. (Dz.U.07.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 2007 r.